Kaeshi Waza

1ª Série

O Soto Gari – O Soto Gari Gaeshi
De Ashi Barai – Tsubame Gaeshi
O Uchi Gari – O Uchi Gaeshi
Hiza Guruma – Kibisu Gaeshi

2ª Série

Tai Otoshi – Ko Soto Gari
Koshi Guruma – O Goshi
O Uchi Gari – Ippon Seoi Nague
Ko Uchi Gari – De Ashi Barai

3ª Série

Harai Goshi – Ushiro Goshi
Uchi Mata – Tai Otoshi
Hane Goshi – Tani Otoshi
Ko Soto Gake – Uchi Mata

4ª Série

Harai Goshi – Ko Soto Gake
Ippon Seoi Nague – Sukui Nague
Ko Uchi Gari – Sassae Tsuri Komi Ashi
O Soto Gari – Kuchiki Taoshi